Att skicka en faktura med papper är idag en utdöende metod som vi inte gärna använder oss utav. Vi skickar helst fakturorna via mail. Detta har dessutom bra miljöeffekter.

Om vi ändå måste skicka en faktura via post kostar det oss cirka 7 kr i material och portokostnader och därtill kommer allt adiministrativa arbetet som det kräver. Priset på 25 kr tenderar därför i slutändan att vara en billig kostnad.