En mycket hög nivå är vårt svar.

Ingen kommer att komma hem till dig eller till din arbetsplats utan att ha genomgått ett test för att säkerhetsställa att de utför jobbet på ett professionellt sätt. Med ett professionellt sätt menar vi fönsterputsare som behärskar den höga nivå på kunnande och den fart som vi eftersträvar. Vi jobbar alltid efter att kunden ska få sina fönster rena på ett säkert sätt, med ett bra resultat och med ett bemötande som återspeglar vår sociala kompetens. Man brukar säga att det tar cirka tolv månaders putsande för att komma upp till den nivån. Det bästa sättet du kan kontrollera deras professionalism på är om du blir imponerad av deras snabba och metodiska utförande.