Rent teoretiskt skulle det gå, med små chanser att bli upptäckt.

Men vi jobbar helt efter tesen att ärlighet varar längst, så därför kommer vi inte att åta oss det jobbet. Vi resonerar som så att om vi kan tänka oss att vara oärliga mot staten så kan vi också tänka oss att lura er, och ett sånt rykte vill vi inte ha.

Ni ska känna er helt övertygade om att vi är att lita på.