Begreppet ”vanlig puts” hos oss är en putsning där era fönster är rengjorda med jämna mellanrum och där vi bara behöver putsa med våra vanliga medel och fönsterputsverktyg.
För byggputs och avflyttningsputs gäller andra priser, oftast  25-100 % beroende på förutsättning.