Som privatperson är det bra om ni har plockat bort alla saker från fönsterbrädorna och alla hängande föremål så som lampor och prydnadssaker. Gardiner kan i de allra flesta fallen hänga kvar. Rullgardiner som även i upprullat läge hindrar fönstren att öppnas ska vara nedskruvade eller så ska ni informera oss om att det inte går att öppna dessa fönster. Alla fönster ska kunna öppnas utan våld, om fönstren är för tröga hoppar vi över dem. Eventuella fönsterskador ska meddelas oss innan vi startar vårt arbete. Vi räknar med att alla fönster har egen bärighet för att öppnas, meddela oss om så inte är fallet. 

Mer information finns här