Du har helt rätt, alla kan putsa fönster. Frågan är bara vilket resultat du vill ha?
Vill ja upplåta mitt hem ibland många gånger längre tid än vad en yrkesman på fönsterputs tar i anspråk?
Vill jag betala mer för städföretagets tjänst för fönsterputs än till ett fönsterputsföretag som löser uppgiften fortare och effektivare.
Vill jag att säkerhetsrutiner och alla specialredskap tillhandahålls, för att även de lite svårare fönstren skall nås?
Med detta sagt innebär det inte att alla städföretag inte kan erbjuda bra fönsterputs, en del större företag har till och med anställda som bara ägnar sig åt fönsterputsning av hög klass.